Divizia de Inovare Urbană | Cluj-Napoca

Este un program de cercetare-dezvoltare care reunește idei, cunoaștere și resurse din societatea civilă, sectorul academic, sectorul cultural, sectorul de afaceri și administrația publică pentru a propune soluții alternative la provocările strategice ale orașului. Temele prioritare cu care lucrează Divizia sunt mobilitatea urbană, viitorul muncii, locuirea și reziliența orașelor.

Divizia de Inovare Urbană | Cluj-Napoca

Este un program de cercetare-dezvoltare care reunește idei, cunoaștere și resurse din societatea civilă, sectorul academic, sectorul cultural, sectorul de afaceri și administrația publică pentru a propune soluții alternative la provocările strategice ale orașului.
Temele prioritare cu care lucrează Divizia sunt mobilitatea urbană, viitorul muncii, locuirea și reziliența orașelor.

Tematici Divizia de Inovare Urbană