re:form

Program experimental de regândire a muncii în cultură

Cum ar fi ca solidaritatea, incluziunea, empatia, respectul și alte valori exersate prin artă să fie parte și din experiența trăită zi de zi de către cei care lucrează în sectorul cultural?

re:form este un program de facilitare și microfinanțare pentru regândirea practicilor de muncă în cultură. Acesta susține, prin sprijin financiar și consultanță specializată, organizații culturale care doresc să dezvolte și să implementeze soluții experimentale la provocările muncii în sectorul cultural.

re:form este o activitate a proiectului Cluj Future of Work, care studiază și testează oportunități de pregătire a orașului pentru provocările pe care viitorul le va aduce în piața muncii.

Inspirat și informat de activitățile și cercetările întreprinse de CCC prin proiectul Cluj Future of Work și nu numai, re:form își propune să sprijine procese care aspiră să depășească modelele tradiționale de dezvoltare organizațională, ținând cont de specificul sectorului cultural independent și de condițiile fragile în care își desfășoară activitatea în România.

Programul este adresat organizațiilor culturale independente active în Cluj-Napoca și în zona metropolitană. Instituțiile culturale publice, care îndeplinesc aceleași criterii, pot beneficia de acest program dacă proiectul propus presupune colaborarea cu sectorul independent și dezvoltarea acestuia.

re:form - program de facilitare și microfinanțare pentru regândirea practicilor de muncă în cultură

Cui i se adresează programul?

Programul este adresat organizațiilor culturale care:

  • au experiență în sectorul cultural și pot deveni un exemplu în comunitate, răspândind practicile inovatoare de muncă adoptate;
  • dau dovadă de flexibilitate și sunt deschise spre a încerca, dezvolta și adopta noi practici de muncă;
  • sunt dispuse să aloce resurse interne pentru implementarea proiectului și au capacitatea și interesul de a integra pe termen lung în organizație noile practici.

Beneficiile programului

  • Oferim finanțări între 3000 și 5000 de euro pentru proiecte experimentale de testare a noi practici de muncă în organizații culturale.
  • Organizațiile participante beneficiază de mentorat specializat și consultanță în dezvoltarea proiectelor propuse.
  • Susținem și oferim ghidaj pentru implementarea proiectului în cadrul organizației solicitante pe perioada 1 aprilie – 15 septembrie 2021.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați regulamentul programului.

Pentru a participa în program înscrie un proiect care vizează testarea sau experimentarea unor practici noi de muncă în organizația ta.

Proiectele propuse trebuie:

Să fie relevante pentru obiectivele programului, propunând intervenții inovatoare și experimentale pentru practicile de muncă;

Să fie fezabile, având activități și termene clare, care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului, în limitele financiare și calendaristice ale programului;

Să propună modalități concrete de transmitere a cunoștințelor și experienței altor organizații din sectorul cultural, iar inițiativele lansate prin proiect să poată fi susținute pe termen mediu/lung.

Teme care pot fi abordate prin proiectele propuse (fără a se limita la acestea) sunt:

Co-design-ul programului cultural cu publicul și beneficiarii organizației;

Digitalizarea și adaptarea muncii culturale la mediul digital, în special în contextul pandemiei COVID-19;

Reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător a activității organizației;

Creștea stării de bine (well-being) a echipei, colaboratorilor și a publicului;

Organizarea internă, redistribuirea rolurilor în echipă, structuri decizionale colaborative;

Integrarea unor practici explicite care să asigure egalitatea de gen și acomodarea diversității în organizație, echitatea în relația cu colaboratorii (inclusiv la nivelul plății muncii prestate);

Noi tipuri de lanțuri valorice în practica organizației (economie circulară, distribuție a resurselor pe bază de nevoi etc.);

Utilizarea în comun a resurselor (între mai multe organizații);

Creșterea capacității de a măsura impactul și de a comunica rezultatele și procesele activității culturale pentru a contribui la vizibilitatea în societate a importanței culturii;

Noi forme de colaborare pentru o mai bună reprezentare a intereselor comunității artistice.

Înscrierile in programul re:form s-au încheiat. Organizațiile selectate sunt în proces de rafinare a proiectelor propuse

VEZI ORGANIZAȚIILE ALESE

Etapele programului

1. Dezvoltarea proiectului

18 ianuarie – 15 martie 2021

Participanții, ghidați de un facilitator de proces, vor lucra la dezvoltarea proiectelor propuse în direcția creșterii impactului pentru organizație, a fezabilității, dar și a gradului de inovare și experiment. Pe tot parcursul programului, participanții vor putea beneficia de consultanță individuală de la specialiști pe probleme care țin de specificul proiectului implementat și a provocărilor cu care se confruntă organizația în privința practicilor de muncă.

2. Implementarea proiectului

1 aprilie – 15 septembrie 2021

Participanții vor implementa proiectul în forma sa finală, rezultată în urma etapei de dezvoltare a proiectului. Facilitatorul de proces va sprijini participanții în punerea în practică a activităților, va contribui la monitorizarea procesului de implementare a proiectului și, împreună cu participanții, va căuta soluții la problemele apărute pe parcurs, astfel încât proiectul să își atingă obiectivele.

Calendarul de inscriere și selecție

21.10 - 22.11.2020 Înscrierea în program
23.11.2020 Confirmarea eligibilități
26 - 27.11.2020 Discuții de clarificare a proiectelor propuse
10-11.12.2020 Comunicarea rezultatelor finale
14-18.12.2020 Semnarea contractelor de finanțare

Webinarii re:form

Dacă ești interesat de tema acestui program te invităm la următoarele evenimente:

Webinar re:form #1
Regândirea muncii în cultură. Perspective și modele

03 noiembrie
16:00 – 17:30
online/limba engleză

Keynote:

Pascal Gielen, University of Antwerp;

Invitați:

Milica Ilić, ONDA – French office for contemporary performing arts circulation;
Sofie Joye/Dirk de Wit, Flanders Art Institute;
Marijana Rimanić, POGON – Zagreb Center for Contemporary Culture and Youth;

Moderatoare:

Rarița Zbranca, Centrul Cultural Clujean.

Webinarul deschide tema de reflecție asupra posibilelor modele care chestionează practicile de lucru actuale din sectorul cultural la nivel internațional, imaginând posibile schimbări în modul în care producem, colaborăm și ajungem la public, ca lucrători culturali.

Ne propunem să analizăm modul în care contextul politic, social, economic sau de mediu influențează modul în care astăzi ne poziționăm ca lucrători culturali în lume, precum și schimbarea felului în care operăm în interiorul domeniului cultural – navigând, printre altele, prin exemple de bune practici, tema bunăstării la locul de muncă, schimbarea sistemică și organizațională.

Înscrierile la acest webinar s-au închis!

Webinar re:form #2
Munca în sectorul cultural din România

04.11 noiembrie
16:00 – 17:30
online/limba romănă

Invitate:

Ștefania Ferchedău, cercetător și manager cultural (Institutul Prezentului);
Raluca Iacob, manager cultural și specialist în politici publice (Asociația MetruCub);
Rarița Zbranca, specialist cercetare și politici culturale (Centrul Cultural Clujean).

Moderatoare:

Corina Bucea, manager cultural (Centrul Cultural Clujean).

Munca în sectorul cultural românesc a fost plasată mult timp sub narațiunea instabilității și precarității, caracteristici care sunt doar dublate de criza actuală. Dincolo de contextul sistemic din spatele acestei realități, ne asumăm provocarea de a chestiona ce fel de schimbări putem imagina în cadrul sectorului cultural și a practicilor de lucru care pot ghida organizațiile culturale în a deveni mai durabile, mai reziliente, mai adaptate la provocările actuale.

Care sunt posibilitățile și limitările cu care se confruntă astăzi organizațiile culturale din România, atunci când vorbim despre practicile de muncă? Ce soluții și abordări sunt posibile și ce fel de abordare este necesară pentru a le pune în practică?

Înscrierile la webinar s-au închis!

Ai întrebări?

CONTACTEAZĂ-NE